ดิจิทัลมีเดีย ร่วมรับรางวัล โครงการดีเด่นของชาติ “แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์”

8 ก.ค. 2558

ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย นำ อาจารย์ และนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมรับรางวัล ในงานประกาศเกียรติคุณ บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2557 ซึ่งอาจารย์ และนักศึกษา คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือส่วนหนึ่งในการร่วมทำโครงการ “แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์” โดยได้รับรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สวทช กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Jica Soft square มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล