แสดงความยินดีกับ นศ.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “ญี่ปุ่น”

6 ก.ค. 2558

คณะศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบประสบการณ์การเรียนรู้ต่างแดน ให้กับนางสาวบูรนา สุทธาวาศ และ นางสาวแคทลียา ไชยธง  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “Japanese Language and Culture Program” ณ Nara Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา ณ ห้องบุษกร ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน