เสริมทักษะการเรียนรู้ ด้านประกันคุณภาพ

25 มิ.ย. 2558

สำนักงานประกันคุณภาพ ม.ศรีปทุม จัดโครงการอบรม เรื่อง “ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จงกลณี อัศวเดชกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ม.ศรีปทุม เป็นวิทยากร ณ ห้องออดิทอเรียม 2 อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม