เสริมศักยภาพบัณฑิตไทย ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

25 มิ.ย. 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ และส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา ในการผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ของไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม และนายกลชาญ ฉายากุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด ร่วมลงนาม ในครั้งนี้ ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม