ประกวดแข่งขัน “รวยด้วยการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ”

25 มิ.ย. 2558

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการประกวดแข่งขัน “รวยด้วยการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ” โดยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมทำการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุน ทั้งนี้จะมีการอบรมและคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 100 คน ให้เหลือ 3 คน ภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน และคุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเงินและการบริหารการลงทุนในสินทรัพย์” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน