จากร้านตึกแถว สู่ธุรกิจหมื่นล้าน Professional VS Entrepreneur

18 มิ.ย. 2558

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาดชน) บรรยายหัวข้อ “จากร้านตึกแถว สู่ธุรกิจหมื่นล้าน” แคตตาล๊อก ขายของ ออฟฟิศเมท พร้อมด้วย คุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต (มหาชน) จำกัด บรรยายหัวข้อ Professional VS Entrepreneur” ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเปิดเผยเคล็ดลับการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างสร้างสรรค์และแตกต่าง ให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร ABC รุ่น ที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC- Academy of Business Creativity) ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 18 มิถนายน 2558 ที่ผ่านมา