ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรม “ชาวศรีปทุม ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ สร้างความดี ทุกภพชาติ” ปี 58

17 มิ.ย. 2558

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับ สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “ชาวศรีปทุม ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ สร้างความดี ทุกภพชาติ” ประจำปีการศึกษา 2558 ต่อเนื่องจากภาคการศึกษาที่ 2/2557  ให้กับนักศึกษา  คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อฝึกจิต เจริญภาวนา สร้างกุศลผลบุญให้กับตนเองและผู้อื่น   โดยมี ผศ.ธนภณ สมหวัง และ ผศ.ปริยา  ศุภวงศ์  อาจารย์ประจำสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป  เป็นผู้ดูแลโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะจัดทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2558   ตั้งแต่เวลา 16.30-18.00 น. ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ครั้งละ 500 คน ร่วมกับ บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็นประธานในพิธี นำนั่งสมาธิและสวดมนต์ ณ บัวหลวงแกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน