พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

15 มิ.ย. 2558

คุณวุฒิธร มิลินทจินดา หรือ “วู้ดดี้” เจ้าของและพิธีกร “รายการวู้ดดี้ เกิดมาคุย” ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ทั้งในวัยเรียนและช่วงทำงาน ในสไตส์วู้ดดี้ วู้ดดี้ แก่ผู้อบรมในหลักสูตร ABC รุ่น ที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC- Academy of Business Creativity) ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน