การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

15 มิ.ย. 2558

คุณปฤณ จำเริญพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซาคาเอรุ จำกัด (ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางค์ภายใต้แบรนด์ CHOUU Thailand) ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ “แนวคิดและบทบาทของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโครงการบรรยายพิเศษวิชา MKT211 การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อสร้างเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจแก่นักศึกษา ณ ห้อง 9-801 ชั้น 8 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน