คิดต่างอย่างสร้างสรรค์

12 มิ.ย. 2558

คุณตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาเปิดเผยเคล็ดลับการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างสร้างสรรค์และแตกต่าง ในหัวข้อ คิดต่าง-อย่าง “ตัน”  ให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร ABC รุ่น ที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC- Academy of Business Creativity) ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน