ความภูมิใจชาวศรีปทุม “รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ โครงงานสหกิจศึกษา”

8 มิ.ย. 2558

 

นางสาว ปริยาภัทร พันธุ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติ โครงงานสหกิจศึกษา ประเภท : โครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และ การจัดการ จากการที่ได้เข้าร่วม สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ เข้าฝึกงานสหกิจศึกษากับ บริษัท Global software Enterprise co.ltd ในตำแหน่ง Character design จนได้รับประสบการณ์ การทำงาน ในการออกแบบภาพประกอบ Digital painting ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบภาพประกอบการ์ดเกม หรือ Concept Arts ให้กับลูกค้าชาวญี่ปุ่น โดยทำให้เกิดความเข้าใจด้านงานศิลปะ วิธีการทำงานระหว่างชาวไทย และชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการออกแบบที่บริษัทสามารถนำผลงานออกสู่ตลาดได้จริง และ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จนสามารถคว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร