อธิการบดี ม.ศรีปทุม รับการเชิดชูเกียรติ “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”

6 มิ.ย. 2558

คุณรังสิยา พุคยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ เป็นผู้แทน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2558 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านส่งเสริม เผยแพร่ พิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา จากสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา