ต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2558

6 มิ.ย. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้แนวคิด “Enjoy  Being  Professional  สนุกไปกับการเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ” แก่นักศึกษา ทั้งภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์  ในคณะ คณะนิเทศศาสตร์  คณะดิจิทัลมีเดีย  คณะนิติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี พร้อมแนะนำผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ ชั้น 5 บัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน