ศรีปทุม จัด สัมมนาเครือข่ายอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ ปี 58

2 มิ.ย. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน “สัมมนาเครือข่ายอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ” ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูแนะแนวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาทางด้านการศึกษาต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุ บุญเลี้ยง เป็นวิทยากรบรรยาพิเศษในหัวข้อ “หน้าที่ของครู” ตามโครงการของ กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 58 ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง