สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร อธิการบดี ม.ศรีปทุม

2 มิ.ย. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” กับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชทานรางวัล ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในชีวิต เนื่องในโอกาสงานเทศกาล “วิสาบูชา วันสำคัญของโลกและวันอัฏฐมีบูชา” ประจำปี 2558 ณ พลับพลามณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา