ออกแบบชีวิตตามสไตส์ “นิ้วกลม”

29 พ.ค. 2558

คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ เจ้าของนามปากกา “นิ้วกลม” ให้เกียรติมาเปิดเผยเรื่องราวเส้นทางของนักเขียนแบบสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “อย่าหยุดโดดบันจี้จั๊มพ์”  ให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร ABC รุ่น ที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC- Academy of Business Creativity) ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน