เลือกในสิ่งที่ใช่ LIKE ในสิ่งที่ชอบ รุ่น 2

29 พ.ค. 2558

กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรม OPEN U ครั้งที่ 2 เลือกในสิ่งที่ใช่ LIKE ในสิ่งที่ชอบ กับ SPU โดยพาเหล่านักเรียนระดับมัธยมปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมและเยี่ยมชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุมแบบเจาะลึก ในทุกคณะ พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน Zani AF6 ณ บริเวณลานกิจกรรม อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม