เล่นหุ้นแบบสร้างสรรค์

29 พ.ค. 2558

คุณวิชัย ทองแตง ประธานกรรมการ เครือ รพ.พญาไท และเครือ รพ.เปาโล เมโมเรียล ให้เกียรติมาเผยเคล็ดลับการลงทุนตลาดหุ้น ในหัวข้อ “ลงทุนอย่างวิชัย”  ให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร ABC รุ่น ที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC- Academy of Business Creativity) ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน