ขยายโอกาสการศึกษาให้ช่างทำผม

28 พ.ค. 2558

สาขาวิชาการจัดการ ( การจัดการธุรกิจซาลอน) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงาน Final Project “HAIR PASSION SHOW 2015″ การนำเสนอผลงานของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากชลาชลอคาเดมี่ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “อาชีพช่างทำผมไทยกับการศึกษาปัจจุบันเพื่อเตรียมรับ AEC” ณ ลานฮอลล์ ชั้น1 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ