ม.ศรีปทุม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

27 พ.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ต้อนรับน้องใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์  ในคณะนิเทศศาสตร์  คณะดิจิทัลมีเดีย  คณะนิติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  วิทยาลัยนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558  เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน น้องๆ อย่าลืมมา Enjoy  Being   Professional  สนุกไปกับการเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ กันตามวันเวลานัดหมาย สอบถามเพิ่มเติม 0 2579 1111

คลิกกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่