เตรียมพร้อมปฏิบัติการ ผู้บริหารมืออาชีพ

27 พ.ค. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทกับผู้บริหาร และคณาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผู้บริหารสายวิชาการมืออาชีพ” โดยจัดขึ้นที่ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.58