คนดีศรีปทุม

19 พ.ค. 2558

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบเหรียญที่ระลึกเกียรติคุณฑูตวิสาขบูชานานาชาติ ประจำปี 2558 จาก พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาสทำคุณงามความดีได้คัดเลือกเป็นพุทธศาสนิกชนที่ใส่ใจในพระพุทธศาสนา ในงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 12   เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 1 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร