ผลิตบัณฑิต สู่การทำงานมืออาชีพ :

15 พ.ค. 2558

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด ร่วมลงนามส่งเสริมพัฒนาบัณฑิตคณะบัญชี ในการออกไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษา พร้อมทั้งต่อยอดในการทำงาน ในวิชาชีพทางด้านบัญชีทันที โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.อิสริยา พรหมสงฆ์ กรรมการผู้จัดการ บ.รัชพรการบัญชีภาษีอากรและกฎหมาย จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม