ศรีปทุม ปลูกศรีมหาโพธิ์ล้านต้น

14 พ.ค. 2558

อาจารย์พรอำไพ สมิตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานการคลัง เป็นผู้แทน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการรับมอบต้นศรีมหาโพธิ์จาก หลวงพ่อสมชิด สังวโร เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม จำนวน 87 ต้น และได้นำคณะบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ล้านต้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อเป็นมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยสืบไป ในโครงการ ปลูกศรีมหาโพธิ์ล้านต้น ณ วัดป่าสันติธรรม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดลสระบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

ที่มาของต้นโพธิ์

ต้นศรีมหาโพธิ์ ที่นำมาปลูกในโครงการนี้ เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขมาจาก ต้นศรีมหาโพธิ์ อันศักดิ์สิทธิ์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ณ เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยได้รับความเมตตาจากพระโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นผู้มอบต้นกล้าเพื่อนำมาขยายพันธุ์