ร่วมเป็นนักคิด-นักออกแบบ กับ ABC#3

9 พ.ค. 2558

 

 

คุณ อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) และ คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร กรรมการผู้จัดการ Illusion CGI สตูดิโอ นักสร้างสรรค์โฆษณาสิ่งพิมพ์ (illustrator) อันดับ 1 ของโลก ร่วมถ่ายทอดวิธีคิดในการทำงาน ในหลักสูตร ABC รุ่น ที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC- Academy of Business Creativity) ณ ห้อง Auditorium 2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน