น้ำใจ ABC “ศรีปทุม” สู่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว “เนปาล”

1 พ.ค. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และ ผศ.ดร. พลเอกเสรี พุกกะมาน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ นักศึกษาสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ABC รุ่นที่ 1, รุ่นที 2, รุ่นที่ 3 นำโปรตีนเกษตร จำนวน 300 กิโลกรัมและเงินบริจาค จำนวน 1,659,420 บาท ส่งมอบให้กับ รองศาสตารจารย์ ดร. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าคณะภาค 10 และเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสพภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสพภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา