อานนท์ นศ.IT สุดเจ๋ง คว้า2รางวัล งานImagineCup Thailland 2015

30 เม.ย. 2558

นายอานนท์ บุณยประเวศ หนึ่งในทีมแอพพลิเคชั่น”Len Num:เล่นน้ำ”  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  คว้ารางวัลชนะเลิศ USAID (United States Agency for International Development) และ รางวัลรองชนะเลิศ ในงานประกวด ImagineCup Thailland 2015  กับผลงาน “Len Num:เล่นน้ำ” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากแอพพลิเคชั่น “Len Num:เล่นน้ำ” จะช่วยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้ง และปลา  โดยมีการประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี