พัฒนาความคิดเชิงธุรกิจ

29 เม.ย. 2558

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปภัมภ์ จัดบรรยายพิเศษ  หัวข้อ “From Micro Business to Million $ Enterprise” โดย Miss Nell Merlino & Delegations เจ้าของธุรกิจสตรีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากสหรัฐอเมริกา ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน  ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน