ปฏิบัติธรรม 45 ปีศรีปทุม ครั้งที่ 11

24 เม.ย. 2558

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม “สวดมนต์ นั่งสมาธิ เสริมบุญบารมี สร้างความดีทุกภพชาติ” ครั้งที่ 11 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาเป็นวิทยากรพิเศษในการนำสวดมนต์และนั่งสมาธิในครั้งนี้ ณ บริเวณลานธรรม หน้าองค์พระพุทธมหาปัญญามุนี อภิปูชนีย์ศรีปทุม พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา