เปิดสนามฟุตบอลใหม่โรงเรียนบางบัว

24 เม.ย. 2558

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมในพิธีเปิดสนามฟุตบอลใหม่โรงเรียนบางบัว พร้อมมอบลูกฟุตบอลให้กับทางโรงเรียนบางบัว เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในบริเวณใกล้เคียง ณ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โดยสนามฟุตบอลนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินผ่านมูลนิธิศุภนิมิตร แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลใหม่โรงเรียนบางบัว