บรรยายพิเศษ หัวข้อ From Micro Business to Million $ Enterprise

24 เม.ย. 2558

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปภัมภ์ จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “From Micro Business to Million $ Enterprise” โดย Miss Nell Merlino & Delegations ผู้เชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำทางธุรกิจให้กับกลุ่มสตรี จากสหรัฐอเมริกา วันพุธที่ 29 เมษายน 2558  เวลา 08.30 – 12.00 น. และเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11

SRIPATUM UNIVERSITY Warmly Welcomes Miss Nell Merlino & Delegations
from the U.S. EMBASSY, Bangkok
On April 29, 2015 from 9:00 – 16:00 Hours
Reception Area & Board Room, 14th Floor, Building 11, Sripatum University

***

9.00 am. Greeting and introducing SPU President & Executives and Outstanding Women Entrepreneurs & Committee Members of Federation of Business & Professional Women’s Associations of Thailand by
Ajarn Chinda Tejavanija Chang
Assistant to the President for International Affairs, SPU
9:10 am. Experience Sharing
9:50 am. • Ready for the Opening Ceremony & Special Talk at Boardroom
10.00 am. Opening Ceremony
• Report by
Ajarn Chinda Tejavanija Chang
Assistant to the President for International Affairs, SPU
• Welcome Address by
Dr. Rutchaneeporn Pookayaporn Phukkamarn,
President, SPU
• Opening Remark by
Mr. Tom White
Public Affairs Professional Associate, US Embassy
Opening Remark by
M.L. Preeyapun Sridhavat
Vice President of BPW Thailand

10:10 am. Photo Session & Presentation of Token of Appreciation
10:15 am. • Special Talk “From Micro Business to Million $ Enterprise” by Ms. Nell Merlino
12:00 pm. • Lunch hosted by Dr. Rutchaneeporn Pookayaporn Phukkamarn, President, Sripatum University
13:00 pm. Campus tour by Office of International Relations Team
Meet @ Reception Area , 14th floor, Building 11
 Campus Tour;
• Graduate Lounge (12Ath floor)
• Theater & Aircraft Mock-up (3rd floor)
• Central Library (3rd > 5th floor)
14:30 pm. Arrive at Business Site Visit @ Maharaj Pier hosted by Khun Supapan Pichaironarongsongkram, Chairperson –Chao Praya Express Boat Co.,Ltd & Supatra Riverhouse and affiliated companies.
16:00 pm. End of Program