เงิน คือคำตอบที่ต้องรู้

10 เม.ย. 2558

คุณสุวภา เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ -บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน ใน หัวข้อ : เงิน คือคำตอบที่ต้องรู้ ให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร ABC รุ่น ที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC- Academy of Business Creativity) ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน