ม.ศรีปทุม ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 58

9 เม.ย. 2558

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป, พระสงฆ์ และร่วมรดน้ำขอพร ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้บริหารอาวุโสมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากนี้ยังได้รับฟังเทศนาจาก พระมหาธนรัตน์ ราคเสโน จากวัดพระรามเก้า เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา