นิติศาสตร์ อวยพรปีใหม่ไทย อธิการบดี “วันสงกรานต์”

9 เม.ย. 2558

อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและที่ปรึกษาคณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำนักศึกษาระดับปริญญาเอกคณะนิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารดน้ำขอพรแก่ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา