เปิดโลกกิจกรรม SPU GALLERY สนุกนี้ ต้อนรับวันสงกรานต์

8 เม.ย. 2558

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม : SPU GALLERY สนุกนี้ ต้อนรับวันสงกรานต์” ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นกิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษาชมรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน ตามโครงการของ ศูนญ์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ลานกิจกรรม กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

***โดยชมรมที่เกิดขึ้น ประจำปีการศึกษา 2558 นี้ มีทั้งหมด 40 ชมรม ก็ขอเชิญชวนนักศึกษา ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานกิจการนักศึกษา ตึก 10 ชั้น 5 หรือสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม