กว่าจะเป็นอาร์ สยาม

4 เม.ย. 2558

คุณศุภชัย นิลวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มงานธุรกิจเพลง ค่ายเพลง RS/RSIAM/KAMIKAZE/สถานีโทรทัศน์สบายดี ทีวี/YOU CHANNEL และสถานีวิทยุ 88.5 สบายดี เรดิโอ ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์การทำงาน โดยมีเคล็ดลับว่า “ต้องเชื่อมั่นและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง” ให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร ABC รุ่น ที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC- Academy of Business Creativity) ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน