เลือกตั้งมติเอกฉันท์ พรรค “สามัคคีศรีปทุม” คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ม.ศรีปทุม ปี 58

3 เม.ย. 2558

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการเลือกตั้งสรรหา “คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการดำเนินกิจการทางการศึกษาและกิจกรรมระหว่างนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

***ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แก่ พรรค “สามัคคีศรีปทุม”

- ได้คะแนนทั้งสิ้น                                     915      คะแนน

- ไม่ประสงค์ลงคะแนนทั้งสิ้น                     110      คะแนน

- บัตรเสียทั้งสิ้น                                        33        คะแนน

- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น              1,058   คน