“สวดมนต์ นั่งสมาธิ เสริมบุญบารมี สร้างความดีทุกภพชาติ” ครั้งที่ 10

3 เม.ย. 2558

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม “สวดมนต์ นั่งสมาธิ เสริมบุญบารมี สร้างความดีทุกภพชาติ” ครั้งที่ 10 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มาเป็นวิทยากรพิเศษในการนำสวดมนต์และนั่งสมาธิในครั้งนี้ ณ บริเวณลานธรรม หน้าองค์พระพุทธมหาปัญญามุนี อภิปูชนีย์ศรีปทุม พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม