เปลี่ยนลุคสุดชิค

3 เม.ย. 2558

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy) จัดกิจกรรม SALON BUSINESS MANAGEMENT MAKE A WISH @ SPU เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันสมัย สดใส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา SALON BUSINESS MANAGEMENT โดยได้รับเกียรติจาก ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบรางวัลให้กับบุคลากรผู้ชนะผลโหวต ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน