ม.ศรีปทุม ยิงสด 7 สี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระเบิดศึกกำปั้น “พิชิตโลก” วันทรงชัย

3 เม.ย. 2558

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานจัดการแข่งขันชกมวย “ศึก M-150พิชิตโลกวันทรงชัย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา โดยได้รับการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เวทีมวยชั่วคราว ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 30 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา