2 เมษายน SPU น้อมพร้อมใจพักตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี

3 เม.ย. 2558

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมใจถวายพระพรและทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 60 พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในโครงการและกิจกรรม “ชาวฟ้า-ชมพู สามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ : Big Cleaning Day” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา