พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยในเครือไทย-เทค

30 มี.ค. 2558

นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทย-เทค สถาบันการศึกษาเอกชน (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,165 ราย ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน