ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี พระราชทานประกาศนียบัตร วิทยาลัยในเครือไทย-เทค

28 มี.ค. 2558

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทย–เทค สถาบันการศึกษาเอกชน (ปวส.) โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวนทั้งสิ้น 1,057 ราย ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา