ปฏิบัติธรรม 45 ปีศรีปทุม ครั้งที่ 9

28 มี.ค. 2558

อาจารย์พรอำไพ สมิตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม “สวดมนต์ นั่งสมาธิ เสริมบุญบารมี สร้างความดีทุกภพชาติ” ครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภู่งามดี อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาเป็นวิทยากรพิเศษในการนำสวดมนต์และนั่งสมาธิในครั้งนี้ ณ บริเวณลานธรรม หน้าองค์พระพุทธมหาปัญญามุนี อภิปูชนีย์ศรีปทุม พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา