เคล็ดลับวิธีก่อสร้างอาคารสูงให้เสร็จได้เร็ว 2 เท่า

26 มี.ค. 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง MS.CM. จัดเสวนาหัวข้อ “เคล็ดลับวิธีก่อสร้างอาคารสูงให้เสร็จได้เร็ว 2 เท่า” โดยได้รับเกียรติจากคุณ เนรมิต สร้างเอี่ยม CEO บริษัท แกรนด์ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ผู้อำนวยการหลักสูตร MS.CM. เข้าร่วมการบรรยาย เสวนา ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น14 อาคาร40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม