ความร่วมมือด้านวิชาการ

25 มี.ค. 2558

สำนักงานรับสมัคร ม.ศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ ม.ศรีปทุม และคุณพรรทิพา เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ เป็นผู้ลงนาม  ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น14 อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม