ปฏิบัติธรรม 45 ปีศรีปทุม ครั้งที่ 8

20 มี.ค. 2558

อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม “สวดมนต์ นั่งสมาธิ เสริมบุญบารมี สร้างความดีทุกภพชาติ” ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาเป็นวิทยากรพิเศษในการนำสวดมนต์และนั่งสมาธิในครั้งนี้ ณ บริเวณลานธรรม หน้าองค์พระพุทธมหาปัญญามุนี อภิปูชนีย์ศรีปทุม พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา