ติวเข้ม เสริมประสบการณ์ตรง

20 มี.ค. 2558

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดติวเข้ม เสริมประสบการณ์ตรง ให้กับนศ.โดยไดัรับเกียรติจากคุณชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย หัวหน้ากองบรรณาธิการเว็บไซต์ Thumbsup.in.th ถ่ายทอดเรื่อง การสร้างแบรนด์ และการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ณ ห้องเรียน ชั้น12 อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม