คลินิกกีฬา SPU สัญจร โรงเรียนบ้านคลองสอง จ.ฉะเชิงเทรา

19 มี.ค. 2558

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา นำนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนออกกำลังกายเพื่อสังคมในโครงการ “คลินิกกีฬา : SPU SPORT OFFICE & USR” สอนกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาฟุตบอลให้กับน้องโรงเรียนบ้านคลองสอง ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมี นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสอง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา