YOUNG COMM.ARTS SPU WORKSHOP PARTY 58 รอบ 2

19 มี.ค. 2558

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   จัดโครงการ YOUNG COMM.ARTS SPU WORKSHOP PARTY 58 รอบ 2  ท้าพิสูจน์น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ถึงความเป็นนักนิเทศศาสตร์ก่อนใคร  ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558  เวลา 09:00 – 15:00 น.  ณ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  อาคาร 9   เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ด้วยคนมืออาชีพและอุปกรณ์สำหรับมืออาชีพ  สำรองที่นั่ง และสอบถาม โทร. 099-4536312     หรือ ID Line  : Commarts58